Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

A versenyképesség társadalmi környezete

A kutatási program célja annak vizsgálata, hogyan befolyásolják a magyar társadalom működésének jellemzői gazdaságunk versenyképességét. Kutatásunk kiindulópontja, hogy az egyéni motivációk és az egyéni magatartást befolyásoló formális és informális szabályok (normák és intézményi keretek) komoly hatást gyakorolnak a vállalkozások értékteremtő- és versenyképességére. Ennek alapján elemezni kívánjuk, mire épül a gazdaságot működtető vezetők motivációja, együttműködési készsége. A társadalmi folyamatok versenyképességre gyakorolt hatásának vizsgálatát két területre kívánjuk fókuszálni: egyrészt a közszféra kapcsolatára a versenyszférával, másrészt a civil szféra szerepére. A kutatásunk három témaköre ezek alapján:

- A társadalom állapota és a gazdaság

- A közszféra működése és kapcsolata a versenyszférával

- A civil szféra és a gazdasági versenyképesség 

Utolsó frissítés: 2011.04.29.